טל': 052-2945456

ליווי מקצועי ואיכותי עד להשגת היעד

מירב בראונשטיין, משרד עורכי דין

ירושה על פי דין

ירושה על פי דין היא למעשה ירושה ללא צוואה.

הכללים לחלוקת ירושה בין היורשים כאשר אין צוואה נקבעים בחוק בירושה, התשכ”ה – 1965.

עם פטירתו של אדם יועבר עיזבונו ליורשיו החוקיים (עיזבון – הרכוש שאדם השאיר לאחר פטירתו ועד חלוקתו בין היורשים).

חלוקת הירושה נעשית באמצעות הוצאת צו ירושה, בו נרשמים מי הם היורשים וחלקם בירושה.

זכאי לרשת את המנוח, מי שהיה בחיים בשעת פטירתו של המנוח וכן מי שנולד בתוך 300 ימים ממועד הפטירה,

אלא אם כן הוכח שהורתו הייתה לאחר מועד פטירת המנוח.

יורשי המנוח:

  1. בן הזוג של המנוח סמוך למועד פטירתו
  2. ילדי המוריש וצאצאי ילדי המוריש, הורי המוריש וצאצאיהם, סביו של המוריש וצאצאיהם

חלוקת ירושה בין אחים ובן זוג:

  • אם המנוח/ה השאיר אחים/צאצאי אחים/סבים – הקרוב מקבל שליש ובן זוג מקבל שני שליש מהעיזבון
  • אם המנוח/ה לא הותיר מי מבין הקרובים האמורים – בן זוג יורש את העיזבון כולו
  • אם למנוח/ה אין בן/בת זוג – ירושתו מחלקת רק בין קרוביו
  • נפטר שאין לו יורש – עיזבונו יעבור למדינה

חשוב לדעת:

  • ילדיו של המנוח קודמים להורי המנוח; הורי המנוח קודמים לסביו של המנוח. ילדי המנוח מקבלים חלקים שווים,

וכך חולקים גם הוריו של המנוח וסביו בחלקים שווים ביניהם.

  • אם ילדו של המוריש נפטר לפני המוריש, והשאיר אחריו ילדים, אז נכדי המוריש יורשים במקומו של ילד המוריש.

כך יעשה גם בפטירתו של יורש אחר לפני פטירת המוריש.

  • אם אחד מיורשיו של הנפטר, נפטר אחריו (אף לפני שקיבל צו ירושה לטובתו), חלקו בירושה עובר ליורשיו

ע”פי צו ירושה/קיום צוואה.

  • חלוקת ירושה בין יורשים שעשו הסכם חלוקת עיזבון, תהיה בהתאם לאמור באותו הסכם.